0
افزایش حجم آپلود در وردپرس

افزایش حجم آپلود در وردپرس

تاریخ انتشار 97/05/06 ساعت:11:52
افزایش حجم آپلود در وردپرس بهتر است اول از همه خطایی را که در هنگام عدم بارگذاری دریافت می‌کنیم، ببینیم: The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive ...
رفع خطاهای وردپرس

رفع خطاهای وردپرس

تاریخ انتشار 97/04/10 ساعت:5:51
رفع خطاهای وردپرس صفحه سفید مرگ وردپرس: خطاهای PHP یا پایگاه داده می‌توانند این صفحه را بوجود بیاورند. یک صفحه خالی بدون اطلاعات در وردپرس به عنوان ...
درون ریزی قالب وردپرس

درون ریزی قالب وردپرس

تاریخ انتشار ساعت:4:00
درون ریزی قالب وردپرس انتقال داده و درون ریزی قالب وردپرس در دو قسمت رخ میدهد:برون بری ،درون ریزی اطلاعات سایت خود را برون بری کنیم ما باید از سایت مبدا فایلی (با ...